โตโยต้า กรุงไทย - พหลโยธิน

toyota3

เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
ที่ตั้ง : ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม.
พื้นที่ก่อสร้าง รวม : 9,900 ตร.ม.
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้าง : 98,000,000 บาท
ปีที่ดำเนินงานออกแบบ : พ.ศ. 2553
ระยะเวลาในการก่อสร้าง : 8 เดือน