โตโยต้า กรุงไทย - รามอินทรา

Toyota1

เจ้าของโครงการ บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
ที่ตั้ง กม.9 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมา บริษัท โชคกิจชัยรุ่งเรือง ก่อสร้าง จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้าง 70,000,000 บาท
ปีที่ดำเนินงาน พ.ศ. 2547
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4 เดือน