เดอะ บลูมารีน รีสอร์ท แอนด์ สปา

TheBlueMarine

โครงการ : เดอะ บลูมารีน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เจ้าของโครงการ : บริษัท ป่าตอง คลิฟวิลล์ จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2551 
งบประมาณ : 500,000,000.-  บาท  
Project : The Blue Marine Resort & Spa (Phase 2)
Owner : Pa Tong Cliff Vill Co.,ltd
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2008
Budget : 500,000,000,000 Baht