โครงการสำรวจออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะสะเก็ด เทศบาลเมืองมาบตาพุต จ.ระยอง

sakad

โครงการ : สำรวจออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะสะเก็ด เทศบาลเมืองมาบตาพุต จ.ระยอง 
เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2551 
งบประมาณ : 210,000,000.- บาท