สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด นครปฐม

sadnakorn

โครงการ : สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด นครปฐม 
เจ้าของโครงการ : เทศบาลปากเกร็ด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2552 
งบประมาณ : 50,000,000.-  บาท