หอเตือนภัยและพิพิธภัณฑ์สึนามิ พังงา

tsunami

โครงการ : หอเตือนภัยและพิพิธภัณฑ์สึนามิ พังงา 
เจ้าของโครงการ : กระทรวงวัฒนธรรม 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2551 
งบประมาณ : 70,000,000.-  บาท
Project : Tsunami Museum and Warning Tower
Owner : Ministry of Culture
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2008
Budget : 70,000,000 Baht