อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

chachoengsao

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
รายละเอียด : อาคารเอนกประสงค์ 5 ชั้น พื้นที่ประมาณ 12,000 ตร.ม.
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้าง  : 130,000,000.- บาท
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2552