อาคารเรียน บริการวิชาการ และเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ที่ตั้ง : ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
รายละเอียด : อาคารเรียน บริการวิชาการ และอเนกประสงค์ สูง 5 ชั้น
พื้นที่ประมาณ : 12,846 ตร.ม.
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้าง : 176,600,000.- บาท
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ.2556