ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองมุกดาหาร

prachacom

เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.มุกดาหาร
รายละเอียด : อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น พื้นที่ประมาณ 13,000 ตร.ม.
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้างรวมครุภัณฑ์  : 200,000,000.- บาท
ปีที่ดำเนินงานออกแบบ : พ.ศ.2553