อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รายละเอียด : อาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น มีอัฒจันทร์
พื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 12,000 ตร.ม.
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
งบประมาณในการก่อสร้าง  : 130,000,000.- บาท
ปีที่ดำเนินงานออกแบบ : พ.ศ.2554