รีเจ้นท์ บางเทา ภูเก็ต

Bantao

โครงการ : รีเจ้นท์ บางเทา ภูเก็ต 
เจ้าของโครงการ : บริษัท  กรุ๊ป วัน ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2553 
งบประมาณ :
Project : Regent Bangtao
Owner : Group One Development Co., Ltd.
Designer : 
Stonehenge Co.,ltd
Year :
2010
Budget :