ศาลาเอนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

bvorn100

โครงการ : ศาลาเอนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช 
เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศวิหาร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2555 
งบประมาณ : 350,000,000 บาท
Project : Cerebrating 100th Supreme Patriarch Building
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2012
Budget : 350 Million Baht