ปรับปรุงเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินเชิงเขาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ระยะที่ 1) เชียงใหม่

doisutap

เจ้าของโครงการ : สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร
ผู้รับเหมาการก่อสร้าง  : บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้ควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
มูลค่างาน : 45,490,897.22 บาท
ปีที่ดำเนินงาน : 9 กันยายน 2552 – 6 เมษายน 2553