ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 4 วัด

project4

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 4 วัด 
เจ้าของโครงการ : กรมการท่องเที่ยว 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ :