ศาลายา อพาร์ทเม้นท์

TheSense

โครงการ : ศาลายา อพาร์ทเม้นท์
เจ้าของโครงการ : บริษัท นันทา เอสเตท จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2552 
งบประมาณ : 120,000,000.- บาท
Project : Salaya Apartment
Owner : Nantha Estate Co,Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.  
Year : 2009
Budget : 120,000,000 Baht