เดอะนิช ตากสิน / The Niche

TheNiche

โครงการ : เดอะนิช ตากสิน / The Niche 
เจ้าของโครงการ : บมจ. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ 
ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2552 
งบประมาณ :  
Project : The Niche Taksin
Owner : Sena Development PCL.
Structural Engineer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2009
Budget :