ริทึ่ม สาธร / Rhythm, Sathorn

RhythmSathorn

โครงการ : ริทึ่ม สาธร / Rhythm, Sathorn 
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ.2556 
งบประมาณ :   
Project : The Rhythm Sathorn
Owner : Asian Proporty Development PCL.
Structural Engineer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2013
Budget :