อาคารชุดพักอาศัย Plum @ Phahol89

Phahol89

โครงการ : โครงการอาคารชุดพักอาศัย Plum Phahol 89 
เจ้าของโครงการ : บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด
ผู้ออกแบบ : 
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด และบริษัท โอเพ่นสเปซ ดีไซน์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ. 2555 -2556
งบประมาณ : 
2,178,000,000 บาท
Project : Plum Phahol 89
Owner : Panalee Estate Co,Ltd.
Designer : Stonehenge Co,Ltd. and Open Space Design Co,Ltd.
Year : 2012-2013
Budget : 2,178,000,000 Bath