อิมแพค Hall 5 - 8, เมืองทองธานี

ImpactHall58

โครงการ : อิมแพค Hall 5 - 8, เมืองทองธานี 
เจ้าของโครงการ : Impact Exhibition and Management Co., Ltd. 
ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2546 
งบประมาณ : 500,000,000 บาท  

Project : Impact Hall 5 - 8, Muang Thong Thani
Project Owner : Impact Exhibition and Management Co., Ltd.
Engineering Design : Structure (turn key project with contractor) : Stonehenge Co., Ltd.
Year : 2003
Construction Budget : 500,000,000 Baht