THE ROOM สาทร-เซ็นต์หลุยส์

โครงการ : THE ROOM สาทร-เซ็นต์หลุยส์
เจ้าของโครงการ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนจันทร์ 18/7  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร
ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 24 ชั้น 376 ห้อง 
                         พร้อมสระว่ายน้ำบริเวณชั้น 5
                         อาคารสโมสร สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
                         พื้นที่ประมาณ : 2 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
ผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม : บริษัท ฮิวมานิส จำกัด
ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : บริษัท Actech จำกัด
ผู้ออกแบบงานระบบ : บริษัท บิวคอน จำกัด
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาโครงการ : บริษัท ทวีพร จำกัด 
ผู้รับเหมางานระบบ : บริษัท บิวคอน จำกัด
งบประมาณประมาณ : 810,000,000.00.-บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : 21 เดือน (อยู่ในช่วงกำลังดำเนินงาน)