ก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน (B7.7, B7.7) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บริษัท อาศาเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
มูลค่าก่อสร้าง : 149,232,268 บาท  
ระยะเวลาก่อสร้าง : เริ่มวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 420 วัน