The Metropolis Samrong Interchange

The Metropolis สำโรง สมุทรปราการ

โครงการ : The Metropolis Samrong Interchange
เจ้าของโครงการ : บริษัท ว่องไววิทย์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ถนนสุขุมวิท สำโรง สมุทรปราการ
ลักษณะโครงการ :
                         คอนโดมิเนียม A, B พักอาศัย สูง 39 ชั้น  และ 33 ชั้น
                         คอนโดมิเนียม C พักอาศัย สูง 7 ชั้น
                         อาคารจอดรถ D สูง 5 ชั้น
                         - จำนวนห้องพัก 1,752 ยูนิต
                         - จำนวนที่จอดรถ 766 คัน
พื้นที่ประมาณ : 124,041 ตารางเมตร
ผู้ออกแบบโครงการ : Metropolis Property Co., Ltd.
ผู้ออกแบบงานระบบ : บจก.  โปร เอ็น เทคโนโลยี
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ระยะเวลาก่อสร้าง : 30 เดือน