Baan Thew Talay เฟส 1

Baan Thew Talay เฟส 1

โครงการ : Baan Thew Talay เฟส 1
เจ้าของโครงการ : บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : กม.209  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี
ลักษณะโครงการ :
                         อาคารคอนโดมิเนียม สูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
                         อาคารคอนโดมิเนียม สูง 15 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
                          อาคารคลับเฮ้าส์ และสระว่ายน้ำ
พื้นที่ประมาณ : 40,013  ตารางเมตร 270 ห้อง
ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : บริษัท Post จำกัด
ผู้ออกแบบงานสถาปัตย์ : บริษัท Habita Architects จำกัด
ผู้ออกแบบงานระบบ : บริษัท MITR Technical Consultant จำกัด
ผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ : บริษัท Inside Out Desing จำกัด  
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้รับเหมางานเสาเข็มตอก : บริษัท เอเชียกรุ๊ป (1999) จำกัด
งบประมาณ : 633,252,280.00.-บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : 18 เดือน