โตโยต้า กรุงไทย, รามอินทรา

Toyota1

โครงการ : โตโยต้า กรุงไทย - รามอินทรา 
เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด 
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2547 
งบประมาณ : 85,000,000 บาท