โตโยต้า แพร่ – จังหวัดแพร่

toyota2

โครงการ : โตโยต้า แพร่ - จังหวัดแพร่ 
เจ้าของโครงการ : โตโยต้า หล่อตระกูล 
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ.2549 
งบประมาณ : 80,000,000 บาท