โตโยต้า กรุงไทย - พหลโยธิน

toyota3

โครงการ : โตโยต้า กรุงไทย - พหลโยธิน 
เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด 
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
โครงการแล้วเสร็จ :  
งบประมาณ : 130,000,000 บาท