ฮอนด้า - ถนนราชพฤกษ์

honda

โครงการ : ฮอนด้า - ถนนราชพฤกษ์ 
เจ้าของโครงการ : บริษัท ฮอนด้า สุขาภิบาล 3 จำกัด 
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
โครงการแล้วเสร็จ : พ.ศ. 2554 
งบประมาณ : 95,000,000 บาท