โตโยต้าเพชรบุรี สาขาชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โตโยต้าเพชรบุรี  สาขาชะอำ  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โครงการ : โตโยต้าเพชรบุรี สาขาชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
โครงการแล้วเสร็จ : 
งบประมาณ : 130,000,000.- บาท