โตโยต้ากรุงไทย สาขาตลิ่งชัน

โตโยต้ากรุงไทย สาขาตลิ่งชัน

โครงการ : โตโยต้ากรุงไทย สาขาตลิ่งชัน
เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
โครงการแล้วเสร็จ :  
งบประมาณ : 175,000,000.- บาท