การบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ วัดพิชยญาติการาม

การบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ วัดพิชยญาติการาม

โครงการ : การบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ วัดพิชยญาติการาม
เจ้าของโครงการ : วัดพิชยญาติการาม 
สำนักงานผู้สนับสนุน : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร
ที่ปรึกษาควบคุมงาน : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้าง : บริษัท ปุณณรักษ์ จำกัด
มูลค่างาน : 19,500,000 บาท
ปีที่ดำเนินการ : 2558