อาคาร ๑๕๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

อาคาร ๑๕๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

โครงการ : อาคาร ๑๕๐ ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

สถานที่ตั้งโครงการ : แขวงบางขุนพรหม  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด

ผู้ควบคุมงาน : บริษัท  สโตนเฮ้นจ์  จำกัด

บริษัทผู้รับจ้าง : บริษัท ฤทธิ์ตะวัน จำกัด

ระยะเวลาการก่อสร้าง : 2558

วงเงินในการก่อสร้าง : 65,000,000 - บาท