การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ เขตฌาปนสถาน วัดเทพศิรินทราวาส

การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ เขตฌาปนสถาน วัดเทพศิรินทราวาส

โครงการ : การปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ เขตฌาปนสถาน
วัดเทพศิรินทราวาส 
เจ้าของโครงการ : วัดเทพศิรินทราวาส
ผู้บริหารโครงการ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
โครงการแล้วเสร็จ : พศ.2558 
งบประมาณ : 77,000,000 บาท