ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ เขตฌาปนสถาน วัดเทพศิรินราวาส

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ เขตฌาปนสถาน วัดเทพศิรินราวาส
เจ้าของโครงการ : วัดเทพศิรินราวาส, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2559
งบประมาณ : 
77,000,000.-บาท