อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

โครงการ : อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
เจ้าของโครงการ : วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2558
งบประมาณ : 65,000,000 -บาท

 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ เขตฌาปนสถาน วัดเทพศิรินราวาส

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ำ เขตฌาปนสถาน วัดเทพศิรินราวาส
เจ้าของโครงการ : วัดเทพศิรินราวาส, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2559
งบประมาณ : 
77,000,000.-บาท

 

อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร

human

โครงการ : อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร 
เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศวิหาร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2551 
งบประมาณ :   


พระราชวังสราญรมย์, ถนนสนามชัย พระนคร

saranrom

โครงการ : พระราชวังสราญรมย์, ถนนสนามชัย พระนคร 
เจ้าของโครงการ : กระทรวงการต่างประเทศ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2545 
งบประมาณ : 480,000,000.- บาท  
Project : Saranrom Palace
Owner : Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2007
Budget : 480 Million Baht

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)

Moc

โครงการ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 
เจ้าของโครงการ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ และบริษัท กุฎาคาร จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2548 – 2550 
งบประมาณ :   87,000,000 บาท
Project : Museum Siam
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2005
Budget : 87,000,000.- Baht

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา

subway

โครงการ : สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) 
เจ้าของโครงการ : Italian Thai Development 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2554 
งบประมาณ :   
Project : MRT Blue Line Extension
Owner : Italian Thai Development 
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget :

สะพานเจริญสวัสดิ์ 36 (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)

bridge1

โครงการ : สะพานเจริญสวัสดิ์ 36 (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 
เจ้าของโครงการ : Italian Thai Development 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2554 
งบประมาณ :   
Project : MRT Blue Line Extension
Owner : Italian Thai Development
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget :

วังกรมพระนเรศรวรฤทธิ์

wangmaliwan

โครงการ : วังกรมพระนเรศรวรฤทธิ์ (วังมะลิวัลย์) 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2555 
งบประมาณ :   


แพร่งภูธรและอาคารโรงเรียนตะละภัฎศึกษา

talapat

โครงการ : แพร่งภูธรและอาคารโรงเรียนตะละภัฎศึกษา 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2553 
งบประมาณ :   


โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร

tapat

โครงการ : โบราณสถานวัดขรัวตาเพชร 
เจ้าของโครงการ : กรมศิลปากร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ :   
Project : Wat kourtaphet (archaeological site)
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2013
Budget :

โครงการ 5 แหล่งเรียนรู้ สู่วิถีอยุธยา

project5

โครงการ : โครงการ 5 แหล่งเรียนรู้ สู่วิถีอยุธยา ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการเรียนรู้โบราณสถาน 5 แห่งของอยุธยา 
เจ้าของโครงการ : กรมศิลปากร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ :   
Project : Master planning 5 historical sites rout line
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2013
Budget :

วัดวชิรธรรมาราม บางปะหัน

watciratumma

โครงการ : วัดวชิรธรรมาราม บางปะหัน 
เจ้าของโครงการ : วัดวชิรธรรมาราม 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2555 
งบประมาณ : 50,000,000 บาท
Project : Wachirathamaram Temple
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2012
Budget : 50 Million Baht

ศาลาเอนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช

bvorn100

โครงการ : ศาลาเอนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช 
เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศวิหาร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2555 
งบประมาณ : 350,000,000 บาท
Project : Cerebrating 100th Supreme Patriarch Building
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2012
Budget : 350 Million Baht

อาคารปฏิบัติธรรมวัดเทพศิรินทราวาส

watlnwsirin

โครงการ : อาคารปฏิบัติธรรมวัดเทพศิรินทราวาส 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2555-2556 
งบประมาณ : 70,000,000 บาท
Project : Meditation Building
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2012
Budget : 70 Million Baht

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

watpradit

โครงการ : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2555-2556 
งบประมาณ :   


วิหารคด วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

twosister

โครงการ : วิหารคด วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี 
เจ้าของโครงการ : มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2554 
งบประมาณ : 26,000,000 บาท  
Project : Wat Songpeenong
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget : 26 Million Baht

วิหารคด วัดโบสถ์บน นนทบุรี

watup

โครงการ : วิหารคด วัดโบสถ์บน นนทบุรี 
เจ้าของโครงการ : มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2554 
งบประมาณ : 30,000,000 บาท  
Project : Wat Bhotbon
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget : 30 Million Baht

โครงการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่มีศักยภาพ 6 จังหวัด

project6

โครงการ : ออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ
ที่มีศักยภาพ 6 จังหวัด 
เจ้าของโครงการ : กรมการท่องเที่ยว 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ :   ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 4 วัด

project4

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว 4 วัด 
เจ้าของโครงการ : กรมการท่องเที่ยว 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ :  

 

เจดีย์ภูเขาทอง, พระนครศรีอยุธยา

JD

โครงการ : เจดีย์ภูเขาทอง, พระนครศรีอยุธยา 
เจ้าของโครงการ : วัดภูเขาทอง 
ผู้ออกแบบ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และบริษัท สโตนเฮ้นจ์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2541 
งบประมาณ :   
Project : Golden mountain Pagoda
Owner : Fine Art Department, Ayuthaya
Designer : Asian Institute of Technology and Stonehenge Co,Ltd.
Year : 1998
Budget :

พระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร

jadee

โครงการ : พระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร 
เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศ 
ผู้ออกแบบ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ร่วมกับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ และ กุฎาคาร จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2549 
งบประมาณ : 90,000,000 บาท  
Project : Bavornivet Pagoda
Owner : Wat Bavornivet
Designer : Asian Institute of Technology and Stonehenge Co,Ltd.
Year : 2006
Budget : 90 Million Baht

ปรับปรุงเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินเชิงเขาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ระยะที่ 1) เชียงใหม่

doisutap

โครงการ : ปรับปรุงเพิ่มเสถียรภาพของลาดดินเชิงเขาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (ระยะที่ 1) เชียงใหม่ 
เจ้าของโครงการ : สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
ผู้ออกแบบ : กรมศิลปากร
ปีที่ออกแบบ : 9 กันยายน 2552 – 6 เมษายน 2553 
งบประมาณ : 45,490,897.22 บาท  
Project : Wat Phrathat Doi Suthep Temple
Owner :
Designer :
Year : 2009-2010
Budget : 45,490,897.22 Bath

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์, สุพรรณบุรี

donjd

โครงการ : พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์, สุพรรณบุรี 
เจ้าของโครงการ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๒ สุพรรณบุรี 
ผู้ออกแบบ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และบริษัท สโตนเฮ้นจ์
ปีที่ออกแบบ : สิงหาคม พ.ศ.2542 
งบประมาณ : 16,900,000.- บาท  
Project : Don Chedi Memorial
Owner :
Designer :
Year : 1999
Budget : 16,900,000.- Bath

กุฏิแดง 2 หลัง วัดบวรนิเวศวิหาร

kutired

โครงการ : กุฏิแดง 2 หลัง วัดบวรนิเวศวิหาร 
เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศวิหาร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2551 
งบประมาณ :   
Project : Kuti Dang – Borvornivesviharn Temple
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2008
Budget :

หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร

library

โครงการ : หอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2552 
งบประมาณ :   

Project : Mahamakut Buddhist University Library Borvornivesviharn Temple
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2009
Budget :