อาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว, วงศ์สว่าง กทม

โครงการ : อาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว, วงศ์สว่าง กทม
เจ้าของโครงการ : กรมการท่องเที่ยว
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2558
งบประมาณ : 
450,000,000.- บาท