ห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน สีลมเซ็นเตอร์ สูง 21 ชั้น

โครงการ : ห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน สีลมเซ็นเตอร์ สูง 21 ชั้น
เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2558
งบประมาณ :