อาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว, วงศ์สว่าง กทม

โครงการ : อาคารสำนักงานกรมการท่องเที่ยว, วงศ์สว่าง กทม
เจ้าของโครงการ : กรมการท่องเที่ยว
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2558
งบประมาณ : 
450,000,000.- บาท

 

ห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน สีลมเซ็นเตอร์ สูง 21 ชั้น

โครงการ : ห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน สีลมเซ็นเตอร์ สูง 21 ชั้น
เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2558
งบประมาณ :

 

Thana Astrorial จรัญสนิทวงศ์

โครงการ : Thana Astrorial จรัญสนิทวงศ์
เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2559
งบประมาณ :

 

สถานีบริการน้ำมัน และ อาคารพานิชกรรม, บางพลี สมุทรปราการ

Thana Astoria

โครงการ : สถานีบริการน้ำมัน และ อาคารพานิชกรรม, บางพลี สมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ : คุณธนะสิทธิ์ ชินมหาพิพัฒน์
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2559
งบประมาณ :

 

ทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ

Thana Astoria

โครงการ : ทางจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2559
งบประมาณ :

 

การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หอศิลปเจ้าฟ้า พระนคร

Thana Astoria

โครงการ : การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หอศิลปเจ้าฟ้า พระนคร
เจ้าของโครงการ : กรมศิลปากร
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินเงาน : พ.ศ. 2559
งบประมาณ :

 

การปรับปรุงอาคารหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Thana Astoria

โครงการ : การปรับปรุงอาคารหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ดำเนินงาน : พ.ศ. 2558
งบประมาณ :

 

Thana Astoria – Charunsanitwong Bangkok

Thana Astoria

โครงการ : Thana Astoria – Charunsanitwong Bangkok
เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนาแลนด์ จำกัด
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ :
งบประมาณ :

Project : Thana Astoria – Charunsanitwong Bangkok
Owner : Thanaland Company Limited
Designer : Stonehenge Co., Ltd.
Year :
Budget : 

M SOciety Condominium

Msociety

โครงการ : เอ็มโซไซตี้ เมืองทองธานี / M SOciety (Renovate)
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็ม เรสซิเดนท์ จำกัด
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ :
งบประมาณ :

Project : M SOciety Condominium
Owner : M Residence Co., Ltd.
Designer : Stonehenge Co., Ltd.
Year : 
Budget : 

S&S Sukhumvit 101/1

SSSukhumvit1011

โครงการ : เอส แอนด์ เอส สุขุมวิท 101/1
เจ้าของโครงการ :
 บริษัท เอสแอนด์ เอส สุขุมวิท จำกัด
ผู้ออกแบบ : 
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ.2551
งบประมาณ : 
800,000,000 บาท

Project : S&S Sukhumvit 101/1
Owner : S&S Sukhumvit Co., Ltd.
Architectural Consultant : Stonehenge Co., Ltd.
Year : 2008
Budget : 800,000,000.- Baht

อาคารชุดพักอาศัย Plum @ Phahol89

Phahol89

โครงการ : โครงการอาคารชุดพักอาศัย Plum Phahol 89 
เจ้าของโครงการ : บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด
ผู้ออกแบบ : 
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด และบริษัท โอเพ่นสเปซ ดีไซน์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ. 2555 -2556
งบประมาณ : 
2,178,000,000 บาท
Project : Plum Phahol 89
Owner : Panalee Estate Co,Ltd.
Designer : Stonehenge Co,Ltd. and Open Space Design Co,Ltd.
Year : 2012-2013
Budget : 2,178,000,000 Bath

บ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย

home24

โครงการ : บ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย
เจ้าของโครงการ : สำนักงานศาลยุติธรรม
ผู้ออกแบบ : 
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2552
งบประมาณ : 50,000,000 บาท


Group One Condo

GroupOne

โครงการ : Group One Condo 
เจ้าของโครงการ : บริษัท  กรุ๊ป วัน ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2550 
งบประมาณ : 80,000,000 บาท

  

ศาลายา อพาร์ทเม้นท์

TheSense

โครงการ : ศาลายา อพาร์ทเม้นท์
เจ้าของโครงการ : บริษัท นันทา เอสเตท จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2552 
งบประมาณ : 120,000,000.- บาท
Project : Salaya Apartment
Owner : Nantha Estate Co,Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.  
Year : 2009
Budget : 120,000,000 Baht

ศาลายา อพาร์ทเม้นท์ โครงการ 2

salaya2

โครงการ : ศาลายา อพาร์ทเม้นท์ โครงการ 2 
เจ้าของโครงการ : บริษัท นันทา เอสเตท จำกัด บริษัท นันทาเพลส จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2553 
งบประมาณ : 100,000,000.- บาท

Project : Salaya Apartment 2  

กมลา รีเจนท์ , ภูเก็ต

Kamala1

โครงการ : กมลา รีเจนท์ , ภูเก็ต 
เจ้าของโครงการ : บริษัท  กรุ๊ป วัน ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2550 
งบประมาณ : 228,000,000 บาท

  

กมลา รีเจนท์ 2, ภูเก็ต

Kamala2

โครงการ : กมลา รีเจนท์ 2, ภูเก็ต 
เจ้าของโครงการ : บริษัท  กรุ๊ป วัน ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2550 
งบประมาณ : 100,000,000.- บาท
Project : Kamala Regent 2
Owner : Group One Development Co., Ltd.
Designer : Stonehenge Co., Ltd.
Year : 2008
Budget : 100,000,000 Baht

รีเจ้นท์ บางเทา ภูเก็ต

Bantao

โครงการ : รีเจ้นท์ บางเทา ภูเก็ต 
เจ้าของโครงการ : บริษัท  กรุ๊ป วัน ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2553 
งบประมาณ :
Project : Regent Bangtao
Owner : Group One Development Co., Ltd.
Designer : 
Stonehenge Co.,ltd
Year :
2010
Budget :

Slope House, Phuket

SlopeHouse

โครงการ : สโลป เฮ้าส์ ภูเก็ต 
เจ้าของโครงการ : บริษัท  กรุ๊ป วัน ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2553 
งบประมาณ :  
Project : Slope House
Owner : Group One Development Co., Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2010
Budget :

อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

schoolkorat

โครงการ : อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มหาวิยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2554 
งบประมาณ : 130,000,000.- บาท

Project : Student Affairs and Multi-Purpose Building
Owner :
Ratchabhat University Nakhonrachasima
Designer : Stonehenge Co,Ltd.
Year : 2011
Budget : 130,000,000 Bath

ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองมุกดาหาร

prachacom

โครงการ : ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2553 
งบประมาณ : 200,000,000 บาท

  

อาคารเรียน บริการวิชาการ และเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

lumpang

โครงการ : อาคารเรียน บริการวิชาการ และเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2556 
งบประมาณ : 176,600,000.- บาท  อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

chachoengsao

โครงการ : อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา 
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2552 
งบประมาณ : 130,000,000.- บาท

  

หอเตือนภัยและพิพิธภัณฑ์สึนามิ พังงา

tsunami

โครงการ : หอเตือนภัยและพิพิธภัณฑ์สึนามิ พังงา 
เจ้าของโครงการ : กระทรวงวัฒนธรรม 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2551 
งบประมาณ : 70,000,000.-  บาท
Project : Tsunami Museum and Warning Tower
Owner : Ministry of Culture
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2008
Budget : 70,000,000 Baht

เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากสะพานพระราม4ถึงวัดสนามเหนือ ปากเกร็ด

chowpraya

โครงการ : เขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากสะพานพระราม4ถึงวัดสนามเหนือ ปากเกร็ด 
เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครปากเกร็ด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ :  
งบประมาณ : พ.ศ. 2552


  

สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด นครปฐม

sadnakorn

โครงการ : สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด นครปฐม 
เจ้าของโครงการ : เทศบาลปากเกร็ด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2552 
งบประมาณ : 50,000,000.-  บาท

  

โครงการสำรวจออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะสะเก็ด เทศบาลเมืองมาบตาพุต จ.ระยอง

sakad

โครงการ : สำรวจออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะสะเก็ด เทศบาลเมืองมาบตาพุต จ.ระยอง 
เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2551 
งบประมาณ : 210,000,000.- บาท  


เดอะ บลูมารีน รีสอร์ท แอนด์ สปา

TheBlueMarine

โครงการ : เดอะ บลูมารีน รีสอร์ท แอนด์ สปา 
เจ้าของโครงการ : บริษัท ป่าตอง คลิฟวิลล์ จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2551 
งบประมาณ : 500,000,000.-  บาท  
Project : The Blue Marine Resort & Spa (Phase 2)
Owner : Pa Tong Cliff Vill Co.,ltd
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2008
Budget : 500,000,000,000 Baht

Parker Hannifin Factory Expansion

ParkerHannifin

โครงการ : Parker Hannifin Factory Expansion 
เจ้าของโครงการ : PARKER HANNIFIN CO.,LTD (THAILAND) 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ.2556 
งบประมาณ : 100,000,000.- บาท  
Project  : Parker Hannifin Factory Expansion
owner : PARKER HANNIFIN CO.,LTD (THAILAND)
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : PRESENT (2012)
Budget : 100,000,000.- Baht

Bayer New Lab Building

BayerNewLab

โครงการ : Bayer New Lab Building 
เจ้าของโครงการ : Bayer Materilas sciene.,co.ltd 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ.2554 
งบประมาณ : 100,000,000.- บาท  
Project : Bayer New Lab Building
owner : Bayer Materilas sciene.,co.ltd
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget : 100,000,000.- Baht

Seven five Warehouse

sevenfive

โครงการ : Seven five Warehouse 
เจ้าของโครงการ : บจก. เวเว่นไฟว์ ดิสทริบิวชั่น 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ :  
งบประมาณ : 55,000,000.- บาท  
Project : Seven five Warehouse 
owner : Sevenfive distributor co., ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 
Budget : 55,000,000.- bath

Dock Weiler Asia Factory

DockWeiler

โครงการ : Dock Weiler Asia Factory 
เจ้าของโครงการ : Dock Weiler Asia co.,ltd 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ.2554 
งบประมาณ : 100,000,000.- บาท  
Project : Dock Weiler Asia Factory
owner : Dock Weiler Asia co., ltd
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget : 100,000,000.- Baht

SEW Eurodrive (Thailand) Extension Factory

SEW

โครงการ : SEW Eurodrive (Thailand) Extension Factory 
เจ้าของโครงการ : Sew – Eurodrive (Thailand) Ltd. 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ.2552 
งบประมาณ : 50,290,000.- บาท  
Project : SEW Eurodrive (Thailand) Extension Factory
Owner : SEW - EURODRIVE (THAILAND) LTD.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : June 2009
Budget : 50,290,000 Baht

Pressalit Factory

Pressalit

โครงการ : Pressalit  Factory 
เจ้าของโครงการ : Amata Summit Ready Built Co., Ltd. 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ.2553 
งบประมาณ :   
Project : Pressalit Factory
Owner : Amata Summit Ready Built Co., Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2010
Budget :

Gourmet One Factory

Gourmet

โครงการ : Gourmet One Factory 
เจ้าของโครงการ : Gourmet One Food Service (Thailand) Co., Ltd. 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ.2554 
งบประมาณ :   
Project : Gourmet One Food Service (Thailand) Co., Ltd.
Owner : Amata Summit Ready Built Co., Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget :

Bayer Film Plant

BayerFilmPlant

โครงการ : Bayer Film Plant 
เจ้าของโครงการ : Bayer Material Science (Thai) Co., Ltd. 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ.2549-2550 
งบประมาณ : 75,000,000.- บาท  
Project : Bayer Film Plant
Owner : Bayer Material Science (Thai) Co., Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2006 - 2007
Budget : 75,000,000.- Baht

GPO QC Lab Extension

GPO

โครงการ : GPO QC Lab Extension 
เจ้าของโครงการ : องค์การเภสัชกรรม 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2550 
งบประมาณ : 30,000,000 บาท  
Project : GPO QC Lab Extension
Owner : GPO
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2007
Budget : 30,000,000 Baht

Effem Pilot Plant

Effem

โครงการ : Effem Pilot Plant 
เจ้าของโครงการ : Effem Food (Thailand). Co.,Ltd 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2550-2551 
งบประมาณ : 46,000,000,000 บาท  
Project : Effem Pilot Plant
Owner : Effem Food (Thailand) Co., ltd
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2007-2008
Budget : 46,000,000,000 Baht

ABB Transformer Extension

ABB

โครงการ : ABB Transformer Extension 
เจ้าของโครงการ : ABB . Co.,Ltd 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พศ.2551 
งบประมาณ : 35,000,000.- บาท  
Project : ABB Transformer Extension
Owner : ABB Co., Ltd
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2008
Budget : 35,000,000.- Baht

Ekarat Solar Cell

Ekarat

โครงการ : Ekarat Solar Cell 
เจ้าของโครงการ : Ekarat Solar. Co.,Ltd 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2548 
งบประมาณ :  40,000,000 บาท
Project : Ekarat Solar Cell Factory
Owner : Ekarat Solar Co., Ltd. 
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2005
Budget : 40,000,000 Baht

Bayer Pur System House Plant

BayerPur

โครงการ : Bayer Pur System House Plant 
เจ้าของโครงการ : Bayer Material Science Co., Ltd. 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2550 
งบประมาณ : 
  
Project : Bayer Pur System House Plant
Owner : Bayer Material Science Co., Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2007
Budget : 

โตโยต้า กรุงไทย - รามอินทรา

Toyota1

โครงการ : โตโยต้า กรุงไทย - รามอินทรา 
เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2547 
งบประมาณ : 70,000,000 บาท  
Project : Toyota krungthai - Ram Intra 
Owner : Toyota krungthai Co., Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2004
Budget : 70,000,000 Baht

โตโยต้า แพร่

toyota2

โครงการ : โตโยต้า แพร่ - จังหวัดแพร่ 
เจ้าของโครงการ : โตโยต้า หล่อตระกูล 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2549 
งบประมาณ : 80,000,000 บาท  
Project : Toyota Prae
Owner : Toyota Lua Trakul
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2006
Budget : 80,000,000 Baht

โตโยต้า กรุงไทย - พหลโยธิน

toyota3

โครงการ : โตโยต้า กรุงไทย - พหลโยธิน 
เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2553 
งบประมาณ : 98,000,000 บาท  
Project : Toyota Krungthai Paholyothin
Owner : Toyota Krungthai Co.,Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2010
Budget : 908000,000 Baht

ฮอนด้า - ถนนราชพฤกษ์

honda

โครงการ : ฮอนด้า - ถนนราชพฤกษ์ 
เจ้าของโครงการ : บริษัท ฮอนด้า สุขาภิบาล 3 จำกัด 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2554 
งบประมาณ : 90,000,000 บาท  
Project : Honda Rachapruk
Owner : Honda Sukapibarn 3 Co.,Ltd.
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget : 90,000,000 Baht