บ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย

home24

โครงการ : บ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย
เจ้าของโครงการ : สำนักงานศาลยุติธรรม
ผู้ออกแบบ : 
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2552
งบประมาณ : 50,000,000 บาท