โรงแรม อิมแพค เมืองทองธานี

ImpactHotel

โครงการ : โรงแรม อิมแพค เมืองทองธานี 
เจ้าของโครงการ : Impact Exhibition Management Co.,Ltd 
ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2553 
งบประมาณ :   
Project : Impact Hotel
Owner : Impact Exhibition Management Co., Ltd.
Structural Engineer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2010
Budget :