อิมแพค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ImpactConventionCentre

โครงการ : อิมแพค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
เจ้าของโครงการ : บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด 
ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2542 
งบประมาณ : 500,000,000 บาท  
Project : Impact Convention Centre
Project Owner : Bangkok Land Co., Ltd.
Engineering Design Structure (turn key project with contractor) : Stonehenge Co., Ltd.
Year : 2003
Budget : 500,000,000 Baht