อิมแพค แชแลนเจอร์, เมืองทองธานี

ImpactChallenger

โครงการ : อิมแพค แชแลนเจอร์, เมืองทองธานี 
เจ้าของโครงการ : Impact Exhibition and Management Co., Ltd. 
ผู้ออกแบบงานโครงสร้าง : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2548 
งบประมาณ : 3,000,000,000 บาท 

Project : Impact Challenger, Muang Thong Thani
Project Owner : Impact Exhibition and Management Co., Ltd.
Structural Design (turn key project with contractor) : Stonehenge Co., Ltd.
Year : 2005
Construction Budget : 3,000,000,000 Baht