พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์, สุพรรณบุรี

donjd

โครงการ : พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์, สุพรรณบุรี 
เจ้าของโครงการ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๒ สุพรรณบุรี 
ผู้ออกแบบ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และบริษัท สโตนเฮ้นจ์
ปีที่ออกแบบ : สิงหาคม พ.ศ.2542 
งบประมาณ : 16,900,000.- บาท  
Project : Don Chedi Memorial
Owner :
Designer :
Year : 1999
Budget : 16,900,000.- Bath