พระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร

jadee

โครงการ : พระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร 
เจ้าของโครงการ : วัดบวรนิเวศ 
ผู้ออกแบบ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ร่วมกับ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ และ กุฎาคาร จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2549 
งบประมาณ : 90,000,000 บาท  
Project : Bavornivet Pagoda
Owner : Wat Bavornivet
Designer : Asian Institute of Technology and Stonehenge Co,Ltd.
Year : 2006
Budget : 90 Million Baht