เจดีย์ภูเขาทอง, พระนครศรีอยุธยา

JD

โครงการ : เจดีย์ภูเขาทอง, พระนครศรีอยุธยา 
เจ้าของโครงการ : วัดภูเขาทอง 
ผู้ออกแบบ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย และบริษัท สโตนเฮ้นจ์ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ. 2541 
งบประมาณ :   
Project : Golden mountain Pagoda
Owner : Fine Art Department, Ayuthaya
Designer : Asian Institute of Technology and Stonehenge Co,Ltd.
Year : 1998
Budget :