อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

watpradit

โครงการ : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2555-2556 
งบประมาณ :