อาคารปฏิบัติธรรมวัดเทพศิรินทราวาส

watlnwsirin

โครงการ : อาคารปฏิบัติธรรมวัดเทพศิรินทราวาส 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2555-2556 
งบประมาณ : 70,000,000 บาท
Project : Meditation Building
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2012
Budget : 70 Million Baht