วัดวชิรธรรมาราม บางปะหัน

watciratumma

โครงการ : วัดวชิรธรรมาราม บางปะหัน 
เจ้าของโครงการ : วัดวชิรธรรมาราม 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2555 
งบประมาณ : 50,000,000 บาท
Project : Wachirathamaram Temple
Owner :
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2012
Budget : 50 Million Baht