แพร่งภูธรและอาคารโรงเรียนตะละภัฎศึกษา

talapat

โครงการ : แพร่งภูธรและอาคารโรงเรียนตะละภัฎศึกษา 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2553 
งบประมาณ :