วังกรมพระนเรศรวรฤทธิ์

wangmaliwan

โครงการ : วังกรมพระนเรศรวรฤทธิ์ (วังมะลิวัลย์) 
เจ้าของโครงการ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2555 
งบประมาณ :