สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา

subway

โครงการ : สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินวังบูรพา (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) 
เจ้าของโครงการ : Italian Thai Development 
ผู้ออกแบบ : บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด
ปีที่ออกแบบ : พ.ศ.2554 
งบประมาณ :   
Project : MRT Blue Line Extension
Owner : Italian Thai Development 
Designer : Stonehenge Co.,Ltd.
Year : 2011
Budget :